Toyo Sasaki - plain mixing glass

Toyo Sasaki - plain mixing glass
$13.79